Kostel Nejsvětější Trojice Fořt

Barokní kostel z roku 1775, původně pozdně renesanční kostel z roku 1606 (byl zničen a znovu postaven.) Obnoven byl na počátku 20. století. Oltář je z roku 1780. Zařízení kostela je klasicistní a rokokové. Dobře je zachovalá i původní výmalba interiéru. Ale bohužel od konce války chátral až do roku 2007, kdy jej za účelem obnovy dominanty v obci převzal do péče Městys Černý Důl a kdy byl pro pořádání kulturních akcí založen neziskový Spolek pro kostel Fořt. Pro obnovu kostela se již z dotačních grantů podařilo zajistit nový vrchol věže, nezbytné nové zakrytí střechy, a dobrovolnými brigádami zasklení velkých oken kostela a mnoho dalších drobných oprav a úprav.

Historie kostela ve Fořtě v datech

 • 1476 - první zmínka o Fořtu
 • 1606 - první, renesanční kostel postaven Janem Kryštofem z Valdštejna
 • 1608 - zavedena matrika, jedna z nejstarších, nyní v archivu v Zámrsku
 • 1769 až 1774 - stavba nynějšího, barokního kamenného kostela, zařízení je rokokové a klasicistní
 • 1872 - stavba varhan
 • 1887 - pořízení hodin na věž továrníkem Franzem Klugem
 • 1902 - rekonstrukce, výmalba a nová střecha na náklady F. Klugeho a zřízení nového hřbitova
 • 1979 - kostel stále slouží svému účelu, špatná krytina, zatéká do sakristie
 • 2007 - kostel přešel z Římskokatolické farnosti - Děkanství Hostinné do majetku obce Černý Důl
 • 2008 - opravy krovu a krytiny nad lodí (414.000 Kč, z toho dotace Ministerstvo kultury 300.000 Kč)
 • 2009 - oprava římsy a dřevěné konstrukce věže (667.000 Kč, z toho dotace MK 326.000 Kč a dotace kraje 250.000 Kč)
 • 2010 - oprava věžičky (697.000 Kč, z toho dotace MK 379.000 Kč)
 • 2011 - sochy dvou andělů u hlavního oltáře byly ošetřeny gama zářením ve Středočeském muzeu v Roztokách proti dřevokaznému hmyzu (5.357 Kč)
 • 2012 - výměna mezistřešních žlabů a svodů a odvodnění obvodového zdiva (480.000 Kč, z toho dotace MK 405.000 Kč)
 • 2013 - oprava střechy (17.000 Kč)
 • 2015 - oprava střechy na věži (979.000 Kč, z toho dotace MK 700.000 Kč)
 • 2016 - projektová dokumentace na opravu celé střechy (145.000 Kč) a vznik Spolku pro kostel Fořt
 • 2019 - započato restaurování obrazu z hlavního oltáře Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí (Fr. Vavřinec Korompay)

Za 10 let vlastnictví kostela vydala tedy obec na jeho opravy 3,4 milionu Kč, z toho z vlastních zdrojů přes 1 milion Kč.