Občas slýcháváme kolem sebe známá hesla/pořekadla, jako například „to je voda na můj mlejn“, „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“… A nebo moje oblíbené „jaké si to uděláš, takové to budeš mít“.. I v tomto duchu v podstatě vznikl náš záměr, uspořádat 1. vánoční koncert v kostele ve Fořtu.

Naším prvotním cílem bylo vytvořit příjemnou atmosféru v době nejkrásnějších svátků v roce a na chvíli se zastavit ve shonu shánění vánočních dárků, pečení cukroví a příprav. Mnozí z vás ví, že existuje „nějaký“ kostel ve Fořtu, někteří jezdí kolem něho možná každý den, ale jen někteří poznali jeho krásu a kouzlo, které se skrývá uvnitř v podobě malby, kterou nám zanechali naši předchůdci.

A že je kostel kouzelný? O tom nepochybujte. Když jsme se totiž rozhodli, že uspořádáme vánoční koncert, vzali jsme do ruky zapůjčené elektrické klávesy, prodlužovačku a využili jediné funkční elektrické zásuvky v kostele, která tam je, a šli vyzkoušet akustiku. Nejde popsat naše pocity, když slečna Lucka začala hrát skladbu „Halleluja“. Uzemnilo nás cosi a přibilo naši mysl. Naše myšlenky začaly pomalu mapovat nástřel vánočního koncertu, protože o tohle jste prostě nemohli přijít.

Každý z nás věděl o někom z blízkého okolí, kdo je nadaný na hudební nástroj nebo zpěv. Jaké milé překvapení pro nás bylo, když námi oslovení přislíbili spolupráci a účast. Doslova úžasné. A co teprve, když studenti gymnázia ve Vrchlabí Lucie Krausová a Jakub Schmidt zahráli na elektrické varhany. Když to Martin Škrabálek rozbalil na saxofon, když učitel autoškoly Martin Jindřišek vzal do ruky kytaru, abychom si mohli společně zazpívat nám známé písničky. A to nemluvím o Vendule Chmelíkové, která neváhala přijet a potěšit všechny přítomné až z Hradce Králové a za podpory a ochoty ředitele ZUŠ ve Vrchlabí p. Hanuše předvedla sílu svého krásného hlasu.

Velkým překvapením pro nás organizátory byla také velmi příjemná spolupráce s vedením ZŠ a MŠ v Černém Dole a dětmi. Pomohli totiž nejen s výzdobou kostela, ale také předvedli doslova úchvatné vystoupení, které odzbrojilo mnohé z nás, a v tento předvánoční čas tak navodili svými libými hlásky hřejivý pocit pohody mezi lidmi.

Neskutečný dík patří Standovi Vávrovi (fa. FinalWave), který svým profesionálním přístupem z jedné elektrické zásuvky a několika doslova kilometrů :o) prodlužovaček vytvořil malebné osvětlení a příjemné ozvučení celého koncertu.

Soudržnost, nabídka pomoci a ochota mnohých z Vás nakonec 17. prosince splnila ten nejtěžší úkol – zastavit hektiku každodenního života a pozvolna nasát atmosféru Vánoc, které dříve nebyly o množství dárků a jejich finančních hodnotách, bylo to hlavně o tom, udělat si čas na své blízké, popřát si a povídat si. Setkalo se zde několik generací lidí, kteří si navzájem podávali ruce a upřímnými slovy si přáli jen vše dobré…

Povedlo se, uf. Několikaměsíční spolupráce desítek lidí, kteří pomohli nejen s organizací koncertu, ale pomáhají svými příspěvky a pomocnou ručkou, aby náš „klenot“ dál nechátral. Jak říkám, fořtecký kostel je výjimečný a kouzelný a zaslouží si péči. Jakmile překročíte práh jeho starých dveří, stáváte se krotkou figurkou a zpomalíte dech při pohledu na jeho malby. Pak už stačí jen posadit se do lavice, zavřít oči a naslouchat.

Za Spolek pro kostel Fořt napsala Monika Snopová.

Poděkování sponzorům a pomocníkům akce

Díky všem, kteří se podílí na záchraně a zkrášlení tohoto kostela, jak pro účely vánoční koncertu 17.12.2016, tak pro kostel samotný.

 • Miloslav Záhora (úprava okapů na sakristii)
 • Jiří Král, Jakub Wirth, Jaroslav Zlámal, Jiří Pluhař a Petr
 • Bajburin (vyklízení sakristie kvůli dřevomorce)
 • Vladimír Ulvr (svaření pantu dveří)
 • ženy z Klubu důchodců Černý Důl (vánoční cukroví, závin)
 • Marta Janečková (perníčky)
 • Petr Čermák - Hotel Studánka (cukroví, občerstvení)
 • Eva Biberlová (bramboráčky, buchta)
 • manželé Čurdovi (perník)
 • Martin Vondra, Roman Skřehot, Jarmil Wirth, Oldřich
 • Forbelský, Joachim Dutschke, Miroslav Sedláček - Sklenářství
 • Vrchlabí, Josef Brádler - TOJIBA (zasklívání)
 • Stanislav Vávra z Final Wave (ozvučení, světla)
 • Lucie Schmidtová (úklid, dekorace, květinové dary)
 • Hana Farská (ubrusy)
 • manželé Kučerovi a Jiří Svrček (zapůjčení ovcí)
 • Aromis Horka (svíčky)
 • Veronika Rodrová (pomocná ruka, úklid)
 • Iva Zaplatílková (propagace, úklid, účinkování)
 • Žaneta Binková (úklid)
 • Ivan Bok (opravy, výroba jeslí)
 • Kristýna Snopová, Václav Snop a Lucie Krausová (výzdoba)
 • Jana Pospíšilová (organizace)
 • Radek Vacek (vánoční stromky)
 • za Spolek pro kostel Fořt Roman Skřehot, Monika Snopová, Karolina Boková, Jarmil Wirth, Joachim Dutschke (úklid, zasklívání, vyklízení, pečení, výzdoba, organizace), Viktor Blažek, Petr Čermák, Zdeněk Kraus, Jan Mikš, František Savov
 • Spolek Krakonoš vypůjčení mobiliáře

Pozvánka