Srdečně děkujeme panu Svobodovi z Rudníka-Terezína za tři věnované obrazy s náboženskou tematikou. Rovněž velmi děkujeme manželům Homolovým z Dolní Dvora, a to také za věnování několika obrazů s těmito náměty. A s díky nesmíme zapomenout ani na paní Lidmilu Kučerovou z Lánova, která nám darovala koberec. Za Spolek pro kostel Fořt Karolina Boková.