Přijměte srdečné pozvání na koncert duchovní hudby, v podání Christiny Kluge (soprán), Jaroslava Mrázka (tenor) a Petry Opočenské (varhany). Zazní krásná hudba mnoha různých skladatelů, od 16. století až po současnost.