Spolek pro kostel Fořt byl založen z iniciativy tehdejšího starosty Ing. Zdeňka Krause na ustavující schůzi v sobotu 16. dubna 2016. Zakládajícími členy spolku byli: Karolina Boková, Joachim Dutschke, Zdeněk Kraus, Jan Mikš, Roman Skřehot, Jarmil Wirth a Iva Zaplatílková.

Předsedou spolku byl zvolen Roman Skřehot, místopředsedou spolku byl zvolen JUDr. Jan Mikš, místopředsedou a zároveň tajemníkem spolku byl zvolen Ing. Zdeněk Kraus.

Důvodem pro založení spolku byl zájem občanů, a to jak trvale bydlících, tak i dalších přátel kostela, o zachování a záchranu této národní kulturní památky.

Vlastníkem kostela Nejsvětější Trojice je Městys Černý Důl, který se jím stal na základě darovací smlouvy poté, co původní vlastník, Římskokatolická farnost – děkanství Hostinné, sdělil starostovi, že se o kostel nebude starat a ponechá ho svému osudu. Darovací smlouvu schválilo zastupitelstvo tehdy ještě Obce Černý Důl v září 2007.

Kostel není odsvěcen. Součástí darovací smlouvy je totiž ve prospěch dárce „věcné břemeno, spočívající v konání římskokatolických bohoslužeb, a to o pouti, posvícení a dle potřeby během roku při konání církevních obřadů (pohřbů, křtů, svateb a dalších bohoslužeb o významných církevních svátcích např. o Vánocích či Velikonocích). Právo věcného břemene bude vykonávat Římskokatolická farnost – děkanství Hostinné.“

Posláním založeného spolku je soustavná péče o kostel, jeho využívání ke kulturním akcím a úzká spolupráce s vedením městyse při zajišťování údržby a drobných oprav kostela včetně pomoci při zajišťování dotačních programů a finančních prostředků na nutné obnovy exteriéru a interiéru kostela. Jednotlivé kroky k naplnění poslání spolku jsou uvedeny ve stanovách spolku.

Zdeněk Kraus

Foto: zakládající členové Spolku pro kostel Fořt

Zleva: Joachim Dutschke, Jan Mikš, Roman Skřehot, Jarmil Wirth, Iva Zaplatílková, Zdeněk Kraus, Karolina Boková

{phocagallery view=category|categoryid=39|limitstart=0|limitcount=0}