Opět pro Vás otevíráme náš svatostánek. Tentokrát při krásné vánoční tradici, kterou se snažíme zklidnit mysl a navodit vánoční atmosféru předtím, než zasednete ke svým stolům, rozbalíte dárky.