28. června 2019 byla v kostele před vstupem do hlavní lodi kostela nainstalována kovaná mříž. Velký díky patří všem, kteří se na celé akci podíleli, zejména Ing. Františku Savovovi, jehož finanční dar spolku byl na výrobu a instalaci mříže použit.

Mříž je ocelová, nýtovaná, dvoukřídlá, v černé barvě, křídla jsou zavěšena na točnu a třmen, ukončení dlouhých tyčí je odkováním špičky a na konci kulička, u kratších tyčí odkování do vzoru plamene/vlnky, použité zdobení je pomocí kovaných kroužků.

Za SKF Zdeněk Kraus