Nejdřív to s účastí vypadalo bledě, ale postupně se toho 4. května přitrousilo asi 14 lidí, a to 4 členové spolku (+ jedna pár dní předem), 8 dobrovolníků a restaurátoři. Někteří začali uklízet a jiní sundávat 4,5 m vysoký oltářní obraz, který představuje Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí.

Tentokrát byl totiž úklid obohacen o demontáž tohoto obrazu, kterého se asi na tři roky ujmou restaurátoři. Konkrétně v r. 2019 půjde o stabilizaci malby a nedestruktivní průzkum díla, namalovaného okolo r. 1774. Obraz je sice v dezolátním stavu, ale dle vyjádření restaurátorů Bergerových prý to není zas až tak zlé.

Společnými silami se tedy jedni pustili do boje s nepořádkem - zase vysmýčili pavučiny, zametli opadanou omítku, jehličí po vánočním koncertě a schody ve věži a omyli lavice. Druzí opatrně sejmuli obraz, který si potom vzali do parády už sami manželé Bergerovi. Přetírali odchlípená místa včelím voskem a pokrývali je fólií. Nakonec plátno natočili na velkou roli a naložili ji do dodávky. V průběhu akce se přišla podívat i paní Bradnová, která bude mít na starosti renovaci zlatého rámu.

Chcete-li si o tom udělat obrázek, navštivte webové stránky Černého dolu, kde v aktuálních informacích u 10. 5. naleznete jak fotodokumentaci z akce, tak krátké video a projekt na záchranu obrazu.

Moc děkujeme za pomoc zvláště nečlenům Spolku, a to jmenovitě Ivě Zaplatílkové, paní Volfíkové, paní Janečkové, paní Jebavé, Jaromírovi z Vrchlabí, Josefu Pánkovi, Liborovi Koulovi a Bohoušovi Pajerovi. Bez nich by to prostě nešlo.

Přijďte mezi nás, budeme moc rádi. Třeba také jako já naleznete zapadlý růženec po Němcích a minci z r. 1947.

Za Spolek pro kostel Fořt napsala Karolina Boková.