Krátké shrnutí na úvod. 16. 4. 2019 jsme oslavili 3 roky. Účelem spolku je údržba, oprava a ochrana a využití kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtě a jeho okolí, propagace kostela, podpora cestovního ruchu v části obce Fořt, navazování kontaktů a jejich udržování s původními obyvateli Fořtu a okolí a jejich potomky, ochrana přírody a krajiny.

Jak se nám daří naplňovat naše cíle?

Daří a jsme na to pyšní, i když je to úkol nelehký. Pomáháte nám i Vy. Nejde to sice tak rychle, jak bychom chtěli, ale ta snaha nejen členů Spolku je znát. Máme společný cíl zachovat tuhle skvostnou památku pro další generace, které přijdou po nás. Podařilo se zasklít okna, z části opravit střechu, zbavit se dřevomorky, odvodnit z venkovní části kostel. Formou dobrovolné brigády na jaře kostel uklízíme po zimě, a to nejen uvnitř. Pro Vás, kteří jdou kolem a chtějí se zastavit a na chvíli nasát energii, jsme umístili dřevěné posezení hned vedle této památky (děkujeme p. Petrovi Krausovi za úpravy terénu a materiál).

Zapojili jsme se do celorepublikové akce „Noc kostelů“, kdy kostel otevíráme v podvečerních hodinách pro veřejnost. Při prezentaci starých fotek jste mohli zavzpomínat na to, jak se žilo dříve v Černém Dole, Čisté a Fořtu. Tato akce je doplněna hudbou, která prolíná jednotlivé fotografie. Nostalgie se line kostelem.

Bývalí rodáci z Německa projevili zájem o návštěvu kostela, kontaktovali p. Bokovou  a ta je v červnu 2018 ochotně provedla útrobami tohoto svatostánku. Vzpomínali, vyprávěli, sdělovali další potřebné informace. Daří se nám tedy udržovat vztahy i s původními obyvateli Černého Dolu a okolí. Lidé se sem vrací rádi a to nás samozřejmě moc těší.

V listopadu 2018 byla na severní straně kostela k 100. výročí vzniku Republiky vysazena lípa. Při této akci se spojily hned dva spolky – náš a spolek Klíč. Tak je to ostatně u dalších akcí. Není mezi námi rivalita, naopak, snažíme se vyjít si vstříc, pomáháme si. Tady bych ráda zmínila i Spolek Krakonoš a SDH Čistá. Velmi pomáhají i lidé, kteří v žádném spolku nejsou, jsou to prostě jen dobří sousedé a kamarádi. Děkujeme!

Největší a zároveň nejnáročnější akcí je vánoční koncert. Nejsme profíci, přesto si troufám tvrdit, že několikaměsíční úsilí dobrovolníků je téměř profesionální. Tvoříme nápady při zaměstnání, přitom se snažíme fungovat pro svoje rodiny. Největší odměna pro nás organizátory je pak zaplněný kostel, vánoční pohoda a Vaše poděkování, kterým nás obdarováváte. Prostory kostela jsou a vlastně vždycky byly pro nás všechny. Nepřestává nás udivovat například elán a zodpovědný přístup zástupců MŠ/ZŠ Černý Důl. Milé paní učitelky, které nevyberou 3 děti, aby to měly jednodušší. Vezmou rovnou celou „smečku“ malých havrlantů a připraví s nimi nádherné a poměrně těžké písničky.

Máme opravdu možnost díky vánočnímu koncertu poznat velmi zajímavé lidi, se kterými se běžně potkáváme a nevíme, že mají takové „tajemství“, ten dar toho, že v něčem vynikají.

V neposlední řadě zmíním další oblíbenou akci „Betlémské světlo“, kdy otevíráme nejen dveře kostela, ale také srdce jeden druhému. Na Štědrý den, kdy pro Vás zajišťujeme „tajemné světýlko“, totiž pozorujeme, že Vánoce jsou hlavně o pohodě, úctě jeden k druhému, lásce, citech. Není to o materiálních věcech, které nacházíme pod stromečkem. Díky Vám, že můžeme být při tom.

13.4. 2019 jsme se sešli, abychom si ujasnili další cíle. Určitě se tedy máte na co těšit.

Přejeme Vám krásné jarní dny. Za Spolek pro kostel Fořt napsala Monika Snopová.